Algemene Leden Vergadering

Bestuur Verslag februari 8, 2024

Algemene Leden Vergadering

Vorige week dinsdag 30 januari jl. heeft de Algemene Leden Vergadering van Middenhoeve plaats gevonden in het fijne Italiaanse restaurant, van onze wijkbewoner Michel van der Heiden, Strada del Vino.

Samenvatting:

 1. Sponsoren
  Als vereniging zijn wij onze sponsoren erg dankbaar. Zonder hen kunnen we minder activiteiten organiseren.
 2. Financiën
  De financiën zijn dit jaar gecontroleerd door de kascommissie Arthyn Muller en Jelmar Balm, waarvoor dank. De kascommissie heeft de ALV geadviseerd om de jaarrekening goed te keuren en decharge te verlenen.
 3. Contributie
  Het voorstel om de contributie ter verhogen van € 25,- naar € 30,- is door alle aanwezigen unaniem akkoord bevonden. De contributie zal rond 3e week van februari worden geïncasseerd.
 4. Bestuur
  Sander de Jong heeft aangegeven vanaf juli het bestuur te willen verlaten. Hiermee is de functie voorzitter vacant gekomen. Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar actie bestuursleden. Mocht je interesse hebben, neem gerust contact op met 1 van de bestuursleden of stuur een mail naar bestuur@middenhoeve.nl
 5. Speeltuin
  Een bewoner wil graag een werkgroep inrichten met buurtbewoners die samen met haar naar een betere inrichting van de speeltuin willen kijken. Aanmelden kan via bestuur@middenhoeve.nl.

Wij willen alle bewoners bedanken voor de ingekomen stukken en alle aanwezigen bedanken voor hun aanwezigheid. De presentatie van de ALV is bijgevoegd.

You must be logged in to post a comment.