Algemene Leden Vergadering

Bestuur Vieringen januari 10, 2024

Beste bewoner van Middenhoeve,

Wij nodigen u graag uit voor de Algemene Leden Vergadering voor 2024 op
dinsdag 30 januari om 20.00 uur in Restaurant Strada del Vino aan de
Wijnstraat 170.

20.00 uur – Inloop met koffie
20.30 uur – Aanvang ALV
21.30 uur – Na praten met een koud drankje

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Financieel overzicht 2023
4. Contributie 2024
5. Jaarbegroting 2024
6. Bestuursverkiezingen
7. WVTTK
8. Rondvraag
9. Sluiting

Mocht u zaken willen inbrengen, kunt u deze per mail (bestuur@middenhoeve.nl) aan ons duidelijk
maken voor 23 januari a.s.

Wij hopen u allen dinsdag 30 januari te ontmoeten in de Italiaanse
ambiance van Strada del Vino.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Middenhoeve

You must be logged in to post a comment.