Algemene informatie over Middenhoeve
Begin Oud nieuws Activiteiten Foto's & Video's Onderhoud Gemeente Diverse Info 6 minuten zone Bestuur Vraag & Aanbod
Wie weet er wat over de historie of omgeving van Middenhoeve? Stuur deze informatie per email naar ons toe 2008: De wijk waarvoor u koos, is gepland toen Dubbeldam nog een zelfstandige gemeente vormde.  Nadat Dubbeldam bij Dordrecht was gevoegd, is Middenhoeve tussen de Zuidendijk en de Oudendijk, op één woning na, opgebouwd.  We hebben het over de periode 1972-1973.  In 1995 is aan de noordzijde nog een woning toegevoegd.  Nu staan er in dit deel van de Zuidpolder totaal 192 woningen.  Uw ruim drieëndertig jaar jonge wijk is genoemd naar de grote boerderij, die aan het “Laantje van Middenhoeve” staat. Spoedig, nadat alle huizen bewoond waren, werd de “Vereniging Middenhoeve” opgericht naar aanleiding van individuele praktische belangen.  De Vereniging bestaat dus ook ruim drieëndertig jaar! In de loop van de tijd zijn door de Vereniging ook sociale activiteiten ontwikkeld.  Men probeert in Middenhoeve het plezierige leef- en woonmilieu te behouden.  Praktische zaken die bij elke bewoner voorkomen, trachten we gezamenlijk aan te pakken.  Zo hebben een aantal bewoners, via de Vereniging, afspraken lopen met Derden o.a. over onderhoud van cv-kachel, buitenschilderwerk en het schoorsteenvegen.  Verder zijn er activiteiten rondom midwinterdag of Kerstmis, Nieuwjaar, Pasen etc.  Regelmatig organiseert de Vereniging Middenhoeve een culturele of recreatieve activiteit.  Het bestuur houdt jaarlijks een algemene ledenvergadering en daarnaast brengt zij haar leden door middel van het blad “Tussendijkse Berichten” op de hoogte van het wel en wee in hun wijk. Sinds juni 2006 doen wij dat nu ook middels de modernere middelen zoals deze website en email. Meer informatie over de wijk Middenhoeve kunt u vinden in de volgende documenten dat u als pdf-bestand kunt downloaden of openen: Middenhoeve in een ommezien van Paul Seesink uit 1999, een historische schets over 25 jaar Middenhoeve. Een werkstuk van Isabelle de Jong over Middenhoeve uit 2011. NB: omdat het redelijk grote bestanden zijn kan het wat langer duren voordat u het document kunt lezen. Dit is afhankelijk van de snelheid van uw internet-aansluiting. Van de bewoners is ongeveer 90 procent lid van de Vereniging en de bijdrage van € 20,00 per kalenderjaar wordt royaal terugverdiend met de kortingen die de leden krijgen (op discreet vertoon van het lidmaatschapskaart) bij de leveranciers die op de bijlage staan vermeld. Wij verzoeken u met het volgende rekening te willen houden: De lidmaatschapskaart kan door de inwonende gezinsleden gebruikt worden.  De kaart dient getoond te worden vóórdat het bedrag op de kassa wordt aangeslagen of de rekening wordt uitgeschreven. Wanneer u achteraf de kaart toont, behoeft géén korting meer te worden gegeven. Lid worden? Klik hier