Voor algemene informatie over Dordrecht: Website Gemeente Dordrecht          De wijklijn: 0900-5558333
Gemeentezaken
Begin Oud nieuws Activiteiten Foto's & Video's Onderhoud Gemeente Diverse Info 6 minuten zone Bestuur Vraag & Aanbod
17-8-2017 WhatsApp buurtpreventiebord door gemeente geplaatst aan begin van wijk In navolging van eerder bericht van 20-5 jl. kunnen wij melden dat aan begin van onze wijk door de gemeente een WhatsApp buurtpreventiebord geplaatst is. De gemeente heeft verspreid over Dordrecht in diverse wijken deze borden geplaatst. Alhoewel wij in onze wijk vooral bij voorkeur BurenAlert gebruiken, is het niet verkeerd om een waarschuwingsbord te hebben, ook al is dit van een andere soort buurtpreventie dan BurenAlert. En iedereen die dat wilt, kan zich ook aansluiten bij deze WhatsApp groep. o Voor aanmelden bij WhatsApp alert ga naar: www.WhatsAppDordrecht.nl  o Voor aanmelden bij BurenAlert ga naar: http://woonwijken.burenalert.nl/aanmelden/  Iedereen kan zich voor beiden groepen gratis aanmelden. Voor alle hondenbezitters: Uitlaatzones en regels zijn veranderd. Sinds begin van dit jaar zijn de hondenuitlaatzones en regels aangepast (lees: strenger geworden) Zo zijn er geen uitlaatzones meer waar u uw hond aangelijnd mag laten poepen (voorheen aangeduid met bruine borden). Overal moet voortaan hondenpoep worden opgeruimd. Voor alle informatie ga naar de website van de gemeente. Alleen op uitlaatzones waar honden los mogen lopen hoeft hondenpoep niet geruimd te worden. Deze zijn nog steeds aangeduid met groene borden. Gelukkig voor de hondenbezitters van Middenhoeve, hebben wij vrijwel rondom onze hele wijk vrije losloopgebieden. Voor kaart klik hier  of voor alleen Dubbeldam: hier. 23-7-2015 bouwvergunning Villa Laantje van Middenhoeve aangevraagd Voor wie het de afgelopen paar jaar ontgaan is: er wordt aan het Laantje van Middenhoeve een nieuwe Villa gebouwd. 3 juli jl. stond de bouwvergunningsaanvraag in de krant. 29-6-2014 Locaties bouwkavels Dubbeldam bekend: Navraag bij de Gemeente Dordrecht leverde het volgende antwoord: “Op de Oudendijk gaat het om het Kassencomplex, Oudendijk 162 en aan de locatie op de Iepenlaan staat er op dit moment nog een oud schoolgebouw, en voormalig gymlokaal. “ Hondenuitlaatzone 2014 rond Middenhoeve is gewijzigd. Elke paar jaar stelt de gemeente de hondenuitlaatzones vast. in 2014 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hieronder de hondenuitlaatzones rond Middenhoeve. Groen zijn de hondenuitlaatzones, Oranje zijn de uitlaatzones met hond aangelijnd  Rood is verboden voor honden Paars markeert de plekken waar prullebakken zijn. 15-6-2014 Gemeentenieuws 4-6 jl.: Bestemmingsplan Laantje van Middenhoeve met bouw Villa 1e herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve ligt ter inzage. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden, kunnen t/m 16 juli schriftelijk beroep instellen bij afd. bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag)
Gemeente