15-4-2013 Geen Villa’s bij Middenhoeve Dit bericht stond vorige week in een van de kranten dat door een bewoner opgemerkt  werd: (klik op krantenartikel voor pdf) Verslag verkeersgroep Dubbeldam Een van de bestuursleden, Wally Tonkes, heeft zitting in werkgroep verkeersgroep Dubbendam welke als doel heeft: "Verkeersveilig en Bereikbaar Dubbeldam" . Bijgaand het verslag als pfd. 24-3-2013 Brief Gemeente inzake voorrang fietsers Tijdens de algemene ledenvergadering hebben wij gemeld dat volgens de Gemeente de fietsers van de  Oudendijk die de Abeelstraat bij ingang wijk kruisen, voorrang hebben. De betrefffende brief kunt u hier lezen. Wij hebben de gemeente hierop gevraagd dit dan duidelijk op de weg kenbaar te maken zoals bijvoorbeeld verhoogd fietspad of doorgetrokken kleur van fietspad. Wordt vervolgd. 15-2-2013 3 Villa’s aan Laantje van Middenhoeve: wel uit plannen van Gemeente geschrapt of toch weer niet? Een paar dagen geleden stond dit artikel in het AD te lezen waarin melding werd gemaakt dat de meeste bewoners die bezwaar hadden tegen de villa’s hun bezwaar ingetrokken hebben. zie link: Is dit waar of onzin? Wij hebben in ieder geval een aantal negatieve reacties ontvangen die aangeven dat dit op onzin gebaseerd lijkt te zijn. Hoe dan ook: a.s. dinsdagavond is er bij de gemeente mogelijkheid om uw mening nog eens te geven. Er zijn enkele sprekers die daar gebruik van gaan maken, mogelijk de voorstanders van de villa’s? WIlt u uw mening ook geven, dan moet u er snel bij zijn want u moet daarvoor van te voren aanmelden bij de Dordtse griffie vóór a.s. maandag 12.00 uur telefoonnummer griffie 7704973. 20:30-21:15 Vergaderkamer 1 - Johan de Witt Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) SPREKERSPLEIN Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "Dubbeldam" (961110)   Kamervoorzitter: F. Riet Secretaris: H.M. Hoogstad Zie ook deze link 30-1-2013 Gemeente informatie over buitengebied van Dordrecht Wij ontvingen via een bewoner deze brief van de gemeente over o.a. natuur aanleg in het buitengebied van Dordrecht. 21-10-2012 Uitnodiging inloopbijeenkomst verkeersonderzoek Dubbeldam Dit bericht incl. uitnodigng ontvingen wij van de Gemeente Dordrecht: “De bijgaande uitnodiging voor een inloopbijeenkomst over het verkeersonderzoek Dubbeldam, wordt binnenkort huis aan huis verspreid bij ongeveer 6000 adressen in Dubbeldam. Op 31 oktober kunnen bewoners, ondernemers, verenigingen en overige instellingen informatie krijgen over de manier waarop het onderzoek kan plaatsvinden en kunnen zij zich aan zich aanmelden voor een werkgroep. Ik hoop dat u daarbij aanwezig kunt zijn en dat u zich wil aanmelden voor de werkgroep, namens de bewoners van Middenhoeve.” De inloopbijeenkomst vindt plaats op 31 oktober 2012 tussen 19:30 en 21:00 uur in de Rank. Zie verder de uitnodiging: 26-6-2012 Dit bericht stond vandaag (26-6) in de AD Drechsteden 22-6-2012 Inspraakmogelijkheid voorontwerpbestemmings­plan “Dubbeldam” nog mogelijk t/m 27 juni a.s. Het voorontwerpbestemmingsplan kan tot en met 27 juni 2012 tijdens de openingsuren worden ingezien in de hal van het Stadskantoor (Spuiboulevard 300). Tot en met 27 juni 2012 kunnen -bij voorkeur schriftelijk- zienswijzen worden ingediend (adres: Directeur Stadsontwikkeling, Postbus 8, 3300 AA  DORDRECHT) onder vermelding van: “inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Dubbeldam”. Indien gewenst kan via www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen ook een webformulier worden gebruikt. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 20 juni 2012, een telefonische afspraak te worden gemaakt ( tel. 770 4900).  U kunt zien dat er nieuwe woningen gepland staan tussen Laantje van Middenhoeve en onze wijk Middenhoeve 3-6-2012 A.s. woensdag 6 juni is er weer de jaarlijkse schouwronde van de gemeente door de wijk Tijdens een schouwronde inspecteren de gemeente, professionals die werkzaam zijn in de wijk en bewoners samen de onderhoudstoestand van de openbare ruimte (straten, verlichting, groenonderhoud). Allerlei kleine en grote zaken worden genoteerd en wanneer mogelijk worden deze zo snel mogelijk verholpen. Wilt u deelnemen aan een schouwronde, dan kunt u zich opgeven bij Cees van Dalen (Stadsbeheer gemeente Dordrecht), telefoonnummer 06 - 54 38 32 06. Hier kunt u het schema bekijken van de schouwrondes in 2012. 27-3-2012 Kom 28-3-2012 (morgen) naar de Infomarkt Dubbeldam Op 28 maart 2012 is de jaarlijkse infomarkt voor Stadspolders, Dubbeldam en Sterrenburg. Inloop is mogelijk tussen 16:00 uur en 20:30 uur. Oefen uw invloed uit op de gemeente over wat er in uw wijk gedaan moet worden. Lees verder in deze folder die de gemeente in uw bus gedaan heeft of op internet op deze pagina. Ook op deze pagina kunt u alles over Dubbeldam lezen: http://cms.dordrecht.nl/dubbeldam
Gemeentezaken
Begin Oud nieuws Activiteiten Foto's & Video's Onderhoud Gemeente Diverse Info 6 minuten zone Bestuur Vraag & Aanbod