Heeft u informatie?
Lief en Leed
23-9-2012 Pasjes Middenhoeve Binnenkort krijgt iedereen weer een Middenhoeve lidmaatschapspasje. Deze kan o.a. gebruikt worden om te tonen bij diverse winkels voor korting. In tegenstelling tot voorgaande jaren - waar u telkens een pasje voor één jaar kreeg - krijgt u dit keer een permanent pasje welke geldig blijft. Wanneer u uw lidmaatschap opzegt, dient u dit pasje bij een van de bestuursleden in te leveren.
Waar zijn de AED en Stooizoutboxen in Middenhoeve te vinden: klik op afbeelding Informatie over de vereniging en bestuur vind u op de aparte pagina Bestuur informatie die bewoners graag met u willen delen vind u op Diverse Info van bewoners Nog geen lid? Het  inschrijfformulier kunt u hier downloaden.
Als u belangrijke informatie weet, laat het ons dan weten: email naar ons. Dan plaatsen wij dat op de website. 
Zijn er nieuwe bewoners naast u komen wonen, een kindje geboren of wellicht iemand langdurig ziek? Laat ons dat dan weten zodat wij deze mensen een bloemetje of een kaartje kunnen geven. Stuur dan een email naar het bestuur.
Diverse algemene informatie
Begin Oud nieuws Activiteiten Foto's & Video's Onderhoud Gemeente Diverse Info 6 minuten zone Bestuur Vraag & Aanbod
17-2-2016 Uitnodiging Algemene ledenvergadering vereniging Middehoeve 10 maart in de Rank Beste leden van de Vereniging Middenhoeve Op donderdag 10 maart 2016 is de algemene ledenvergadering van de Vereniging Middenhoeve in de RANK. Tijdens deze ledenvergadering zullen oa de volgende twee bijzondere onderwerpen aan de orde komen: De Drechtse Stromen Enkelen van u zijn inmiddels benaderd door de Drechtse Stromen Wij hebben hen gevraagd om tijdens de ledenvergadering meer informatie te komen verstrekken. Veiligheid Binnen de wijk zijn enkele bewoners actief bezig geweest met dit onderwerp. We willen u graag op de hoogte stellen van de acties, waaronder ‘Buren-alert’ en het onderwerp ‘camera- bewaking’ In verband met deze twee extra onderwerpen verwachten we extra inloop en daarom hebben we gekozen voor een grotere locatie: De Rank aan de Dubbelsteynlaan West 70. Graag nodigen we alle leden van de vereniging uit om bij deze algemene ledenvergadering aanwezig te zijn. Daarnaast zijn we dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het moet toch mogelijk zijn om met zoveel bewoners voldoende bestuursleden te vinden… Wilt u zich ook voor het bestuur kandidaat stellen, dan kunt u zich opgeven via  bestuur@middenhoeve.nl tijd       :  aanvang 19.30 uur /  inloop vanaf 19.00 uur plaats  :  De RANK, Dubbelsteynlaan West 70 Na de vergadering is er nog ruim gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje informeel met elkaar te spreken. Tot ziens in de  RANK ! Het bestuur van vereniging Middenhoeve. 2-12-2015 Buren-Alert (ons advies na beoordeling 2 systemen) Afgelopen weken heeft de werkgroep veiligheid twee verschillende waarschuwingssystemen onderzocht; Whatsapp-alert https://www.facebook.com/DordrechtVeilig/ en Buren-alert www.BurenAlert.nl.  (beiden tbv veiligheid in de wijk). Doel: komen tot een goede afweging in advisering naar de bewoners van Middenhoeve toe. U kunt zich uiteraard voor beide systemen (gratis) aanmelden, maar wij adviseren U, op basis van onderstaande argumenten, om in het ieder geval aan te sluiten bij Buren-alert (zie kopstukje: voordelen). Op deze manier bereiken we een zo groot mogelijke groep. Lees verder: 7-10-2015 Veilige-Wijk app (Whatsapp alert) Er is sinds ca een maand een nieuw initiatief gestart om wijken in Dordrecht veiliger te maken. Gemeenteraadslid Maarten Burggraaf heeft hiervoor een Facebook pagina DordrechtVeilig aangemaakt waarop burgers van Dordrecht zich kunnen aanmelden. Vorige maand hebben wij reeds melding gemaakt van Buren-Alert. Een groot aantal bewoners hebben zich hier al voor aangemeld. Deze ‘Veilige-Wijk’ whatsapp  mogelijkheid is een 2e alternatief waar mensen zich ook gratis voor kunnen aanmelden.  Aanmelden: www.WhatsAppDordrecht.nl Bestuur van Middenhoeve is momenteel bezig beide systemen te evalueren. Het staat bewoners uiteraard vrij om zich voor een van de systemen of beiden gratis aan te melden. Informatie over Buren-Alert In navolging van email bericht van gisteren, nog het volgende. Hieronder in het kort de informatie die drh. Klaasjan Leenheer van Buren-Alert ons nog beloofd had toe te sturen m.b.t. en uitleg over het Buren-Alert systeem: N.a.v. de nieuwsberichtgeving van gisteren over Whatsapp buurtalarm groepen in Tilburg heeft Buren- Alert volgende op hun website gezet: inbrekers-mijden-wijken-met-buurtgericht-waarschuwingssystee quote "Buren-Alert is een gratis systeem waarbij buurtbewoners elkaar snel kunnen waarschuwen. Bijvoorbeeld bij een inbrekers, verdacht persoon of wanneer een buurtbewoner zijn kind kwijt is. Hierdoor kunnen we veel schade en (persoonlijk) leed met elkaar voorkomen. Een goede zaak! Buren-Alert werkt op iedere vaste en mobiele telefoon. Hierdoor kan jong en oud deelnemen. Buren-Alert is een in vele wijken in Dordrecht succes operationeel. Nu willen wij ook in Middenhoeve het systeem in gebruik gaan nemen. Meld u gratis aan via www.BurenAlert.nl hier staat ook een verdere uitleg over het systeem Groeten, Klaasjan P.S.: er zijn afgelopen dagen alweer wat nieuwe aanmeldingen uit Middenhoeve binnen gekomen." einde quote. Uiteraard is er op de site van Buren-Alert meer informatie te vinden.Als het systeem door meeste mensen omarmt wordt, overwegen we om een dergelijk bord bij de diverse ingangen van Middenhoeve te gaan laten plaatsen: Wordt vervolgd door de 'werkgroep Veiligheid' 16-5-2015 Nieuwe bestuursleden en werkgroepen Middenhoeve Op 3 maart 2015 was de jaarvergadering van onze vereniging. We zijn blij met onze drie nieuwe bestuursleden: Anne Besseling en Paula en Bert Slurink. We kunnen met 7 bestuursleden aan de slag, fantastisch! Themagroepen Regelmatig krijgen wij ideeën en reacties uit onze wijk over onderwerpen waar we met elkaar iets mee kunnen doen. Tijdens de jaarvergadering hebben we gesproken over het opzetten van themagroepen waardoor we de ideeën kunnen uitwerken en echt realiseren. We hebben ze verdeeld in vier groepen: Veiligheid: Het aantal inbraken en ongure types in onze wijk neemt toe. Wat zouden we met elkaar kunnen doen om over onze veiligheid en eigendommen te waken? Hoe breng je elkaar zo snel mogelijk op de hoogte als je een situatie niet vertrouwd en hoe bewaken we onze wijk? Natuur:  We leven in een prachtige groene omgeving. Hoe houden we dat zo en wat kunnen we voor het natuurschoon om ons heen doen? Een idee uit onze wijk: we kunnen vlinders en bijen ondersteunen door het creëren van idylles. Dit zijn stukken natuur met speciale planten en bloemen waar bijen en vlinders op af komen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dingen die je in en voor de natuur kunt doen. Sociaal: dit thema kan gesplitst worden in 2 onderdelen. 1) Zorg voor elkaar. Zijn er medebewoners die een bezoekje kunnen gebruiken? Is er behoefte aan een oppasdienst of boodschappendienst? 2) Gezellige regelmatige activiteiten.  De vereniging organiseert regelmatig een feestje of een uitstapje, maar we kunnen ook regelmatiger creatieve of sportieve activiteiten met elkaar ondernemen, zoals schilderen, fotografie, mozaïeken of wandelen met elkaar. Wie is er creatief en/of sportief en heeft ideeën voor deze groep? Bouwkundig: onze huizen hebben onderhoud nodig waarvoor we regelmatig de hulp inschakelen van bijvoorbeeld een aannemer. Hoe krijg je de beste kwaliteit voor een goede prijs? Heb je ideeën voor deze thema’s en zou je daarover mee willen praten? Laat het ons weten. We zijn met bijna 200 huishoudens in onze wijk, dus het moet mogelijk zijn om met een aantal mensen over een thema na te denken, ideeën uit te wisselen en het dan waar te maken. Daar profiteren we tenslotte allemaal van. Op onze vergadering waren de reacties enthousiast, dus we hopen dat veel mensen zich zullen aanmelden. Aanmelden via bestuur@middenhoeve.nl met vermelding van het thema waarover u mee wilt denken en helpen.
Diverse Info